Emma van Sandick

Innovatiebegeleiding is een adviespraktijk van Emma van Sandick.

Innovatiebegeleiding faciliteert het innovatieproces om de gewenste vernieuwing in de dienstverlening door te voeren. Sleutelbegrippen zijn daarbij: eigenaarschap, co-creatie, vertrouwen, kennis bij elkaar brengen, competenties vergroten en duurzaam verankeren. De inzet is dat de mensen in de organisatie zich verbinden aan een cliëntgerichte dienstverlening.

Emma van Sandick werkt op dit moment langdurig bij NEN als procesbegeleider voor de Bouw. Daarom heeft zij op het moment geen gelegenheid om opdrachten aan te nemen.

Innovatiebegeleiding is als bedrijf op dit moment dus niet actief. Mocht u vragen hebben aan het bedrijf of aan Emma van Sandick persoonlijk dan kunt u haar mailen. Zij is te bereiken via e-mail: esandick@gmail.com.

Hartelijk dank voor uw belangstelling!

Emma van Sandick